ต้นไมยราพ

ต้นไมยราพ

ต้นไมยราพ เป็นต้นไม้ล้มลุกต้นเล็กๆเนื้ออ่อนจำพวกหญ้า

ใบเล็กๆ เป็นฝอยคล้ายกับใบผักกระเฉด ต้นและกิ่งมีสีแดง

เป็นขนและมีหนามแหลมคมทั้งต้น  จะสูงประมาณ ๑ ฟุตเศษ

ดอกมีลักษณะเหมือนดอกของผักกระเฉด แต่มีสีแดงอ่อน

ชมพู  การเจริญเติบโต เป็นไม้ที่เจริญงอกงามตามรกร้าง

ทั่วไป ตามพื้นดินขยายพันธุ์เร็ว

สรรพคุณ

๑.) ใช้ได้ทั้งต้นนำมาปรุงยาขับปัสสาวะ

๒.)เหง้าของต้นไมยราพนำมาฝนแล้วผสมกับเหล้าขาว

และนำไปทาที่รีดสีดวงทวารรักษาได้ดีนักแล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>