ว่านชักมดลูก

ว่านชักมดลูก

ลักษณะ  ต้นและใบเหมือนขมิ้น  แต่มีความใหญ่โตผิดกว่า

กันหลายเท่า  ร่องกลางใบมีสีน้ำตาลหม่น   หัวกลมมีสัณฐาน

ดั่งหัวเผือก  เปลือกนอกก็คล้ายคลึงกัน  เนื้อในหัวมีสีขาว

เหลือง  เป็นไม้ที่เจริญงอกงามในฤดูฝน  ต่อเมื่อเข้าหน้าหนาว

จะโทรมทิ้งใบเกลี้ยง  เหลือแต่หัวฝังดิน  ซึ่งต้องรีบขุดมาใช้

มิฉะนั้นจะเสื่อมคุณภาพทางตัวยา

ประโยชน์และสรรพคุณทางยา  ใช้หัวสดกินแก้โรคริดสีดวง

ทวารทั้งปวง  โดยตำให้แหลกเป็นผงผสมน้ำผึ้งปั้นเป็น

ลูกกลอน  หรือจะกินกับน้ำร้อนก็ได้ผลเช่นกัน  ขณะที่กิน

ว่านห้ามรับประทานของคาวจัดหรือมันเลี่ยนจนเกินไป

เพราะจะทำให้ตัวยาอ่อนฤทธิ์

สำหรับการรักษาโรคมดลูกพิการ  ปวดบวมที่บริเวณมดลูก

เป็นมุตกิดระดูขาว  ซึ่งสตรีมักจะเป็นกันมากหลังจากมีบุตร

แล้วไม่นาน  ท่านให้เอาว่านนี้ไปฝานเป็นชิ้นๆปิ้ง ย่างไฟให้

แห้ง  แล้วนำมาดองกับสุราสักสองสามวันจึงกินวันละสอง

เวลาก่อนอาหาร  จะบำบัดอาการทั้งนั้นให้สิ้นไป

หากแท้งลูกใหม่ๆให้กินว่านนี้กับสุราหรือน้ำปูนใสดีนัก

อาการร้ายต่างๆจะหายสิ้น

สำหรับท่านชายหากเป็นกระษัย   ปัสสาวะขุ่นข้อง  เบาแดง

เบาเหลือง หรือขุ่นข้น  เบาหวาน จะแก้ให้หายได้  หากกินน้ำ

เหล้าดองหัวว่านเป็นระยะเวลาสม่ำเสมอชั่วพักหนึ่ง

ก็จะปราศจากอาการดั่งกล่าว

วิธีปลูก  นิยมปลูกกันเป็นแปลงๆเพื่อประโยชน์ทางการค้า

ไปในตัว เพราะจัดว่าเป็นว่านที่ได้รับความนิยมในท้องตลาด

ผลิตออกมาเท่าไรก็ไม่พอเพียงกับความต้องการของ

ท้องตลาด  ทั่วประเทศนิยมยังไม่พอ  สามารถส่งไปขายยัง

ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้อีกด้วย   ควรที่เกษตรกรจะได้

สนใจไว้บ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>