ว่านสาวหลง

ว่านสาวหลง

ลักษณะ   ต้นสูง สัณฐานดั่งต้นข่า  แต่ก้านใบมีสีแดงเรื่อๆ

เจืออยู่  ก้านใบแข็ง  ใบมีริมโค้งและปลายแหลมกว่าใบข่า

ธรรมดา  หัวนั้นเรียวเล็กมีขนขึ้นเป็นขุยละเอียด

อนึ่ง  ว่านสาวหลงนี้มีที่สังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือ  ใต้ทองใบ

เมื่อเอามือลูบยาวๆไปตามใบ จากโคนใบไปหาปลายใบ

จะสังเกตดูว่ามีอาการคายมือ  เหมือนดั่งลูบไล้สักหลาดฉะนั้น

นี่จึงเป็นของแท้  ว่านนี้หาได้ไม่ง่ายนัก

ผู้ซื้อมักจะไม่ใคร่ได้ของแท้  จึงบอกวิธีสังเกตไว้

ว่านนี้มีกลิ่นหอมตลอดต้น  ตั้งแต่รากยันปลายใบ

ประโยชน์  เป็นว่านที่ทรงคุณานุภาพทางเมตตามหานิยมอย่าง

ยิ่ง   ในการหุงน้ำมัน  ทำพระเครื่อง  อบน้ำยาว่าน ๑๐๘ 

จะต้องมีว่านสาวหลงรวมอยู่ด้วยเสมอไป  เอาหัวหรือรากมา

ผสมสีผึ้งหรือน้ำมันจันทน์ทาตัว  ทาผม  หากเข้าไปใกล้

อยู่ใกล้ผู้ใดนานๆผู้นั้นจะมีจิตชอบพอปฏิพันธ์รักใคร่

ในตัวเราขึ้นมาทันที  ลองดูได้

วิธีการปลูก  ใช้ดินหรืออิฐทุบละเอียด  ผสมทรายนิดหน่อย

เป็นเครื่องปลูก  กระถางชนิดใดก็ได้  แต่ควรปลูกในวันที่มี

พระจันทร์เพ็ญเต็มดวง  จะให้คุณทางเสน่ห์เป็นพิเศษ

หากคอยไม่ได้ให้ปลูกในวันจันทร์ หรือวันพฤหัสบดี  วันศุกร์

ในระยะสามวันนี้วันหนึ่งวันใดก็ได้ แต่ไม่ควรปลูกข้างแรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>