เลขยันต์นั้นมีวิธีการใช้อย่างไร…?

บุคคลทั่วไปที่เพิ่งหัดลงอักขระขอมโบราณมักมีข้อสงสัย

เหตุใดจึงมีเลขอยู่ในยันต์แทนอักขระขอม

หลายคนคงจะเคยได้ยินผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วว่า

การปลุกเสกเลขยันต์

ถ้าจะถามว่าเลขยันต์นั้นมีวิธีการใช้อย่างไร?

ก็ตอบได้ง่ายและเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า

เลขยันต์นั้นใช้แทนอักขระภาษาขอมโบราณได้

มีความหมายอย่างเดียวกัน

แต่โบราณจารย์ท่านเลือกใช้เลขยันต์ในกรณีที่ไม่สามารถ

เขียนอักขระภาษาขอมลงในช่องยันต์ได้

เพราะช่องยันต์นั้นเล็กและแคบมากเกินกว่าที่จะเขียน

อักขระขอมลงไปได้ครบทุกตัว

จึงใช้กุศโลบายอันชาญฉลาดใช้ลงตัวเลขแทน

อักขระขอมโบราณ

แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

๑  แทน  มิ

๒  แทน  พุทโธ

๓  แทน  มะอะอุ

๔  แทน  นะมะพะทะ

๕  แทน  นะโมพุทธายะ

๖  แทน  อิสวาสุ  สุสวาอิ

๗  แทน  สังวิธาปุกะยะปะ

๘  แทน  พามานาอุกะสะนะทุ

๙  แทน อะสังวิสุโล ปุสะพุพะ

๑๐  แทน  เตชะสุเนนะ  ภูจะนาวิเว

๑๖  แทน นะมะนะอะ  นอกอนะกะ  กอออนออะ นะอะกะอัง

พระคาถาเหล่านี้มิได้กำหนดไว้แบบตายตัว

 (มิได้ห้ามเปลี่ยนแปลง)

สามารถยกย้ายถ่ายเทหรือปรับเปลี่ยนดัดแปลง

ไปได้ตามจุดประสงค์

วิธีใช้เมื่อคุณต้องการลงอักขระอักษรขอมโบราณว่า

อะสังวิสุโล  ปุสะพุพะ

(ซึ่งมีเก้าคำ)

คุณก็ลงเลขเก้าลงไปแทน

แต่สวดกำกับว่า อะสังวิสุโล ปุสะพุพะ

โดยเริ่มสวดเมื่อเริ่มเขียนเลขเก้า อย่าเพิ่งยกเหล็กจารขึ้น

ก่อนที่จะสวดครบ

(เหล็กจารคือเหล็กปลายแหลมที่ใช้เขียนแผ่นโลหะ

เช่นทองเหลืองหรือทองแดงคล้ายปากกาหรือดินสอ

อาจารย์บางท่านเลือกใช้ตะปูตอกโลงผีตายโหงทำเป็นปากกา

แต่คนมักง่าย (อย่างผม)เลือกใช้ปากกาเขียนกระดาษไข

ชนิดปลายไม่ค่อยแหลมนัก

(ถ้าแหลมไปจะทำให้แผ่นโลหะบางขาด)

หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปมาใช้เขียน

(เรียกให้เท่ห์หน่อยว่าจาร)แทน

ราคาอันละไม่กี่บาท (ไม่ถึงร้อยแน่)

ความขลังมันไม่ได้อยู่ที่เหล็กเขียน

แต่ขึ้นอยู่กับตัวและใจคนเขียน

อาจารย์บางท่านเขียนเสร็จครบทุกตัวแล้วสวดวิกัปไปทีละตัว

อาจารย์บางท่านเขียนเสร็จครบทุกตัวแล้วสวดวิกัป

ปิดท้ายเพียงครั้งเดียว

อาจารย์สมัยยุคโบราณท่านรู้จักวิธีเซฟพระคาถา

ก่อนคนสมัยนี้รู้จักเซฟข้อความในเครื่องคอมอีก

สำหรับ หมอศักดิ์สิทธิ์ อัจฉริยะศาสตร์

มีวิธีนอกครู(แบบน่ารัก)

อาจารย์ผมใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าที่เก่าจนเกือบเกษียณ

อายุราชการแล้ว มาใช้จาร (พิมพ์) แทนเหล็กจาร

พิมพ์พระคาถาเป็นภาษาไทยลงในแผ่นโลหะแทน

จะเกิดเป็นรอยยุบตัวเป็นอักขระภาษาไทยที่มีรอย

ลึกชัดเจนสวยงามมาก

อาจารย์ผมทดสอบโดยการนำจานอักษรที่เก่ามาแล้วไปใช้

แต่สามารถใช้ได้ดีและจารอักษรไม่เกิดการเสียหาย

ใช้พิมพ์แผ่นโลหะโดยไม่ต้องไปจ้างช่างโลหะปั๊มพระ

ปั๊มตระกรุดให้ทำไปหลายร้อยหลายพันแผ่นแล้ว

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ารุ่นใช้แล้วราคาเครื่องละพันกว่า

นำมาใช้เป็นเครื่องมือหากินได้แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>