ศาลเพียงตา…?

ในอดีตศาลเพียงตาใช้ในกรณีประหารชีวิต

ดังนั้นจะมีการประหารจะทำการตั้งศาลเพียงขึ้นมาก่อน

เพื่อรองรับการทำพิธีประหารชีวิตบุคคลเพื่อเป็นการ

ให้เกียรติ์แก่คนตายแต่ต่อมามีการใช้ที่ผิดจากความจริง

โดยเป็นการตั้งศาลเพียงตามาเพื่อเมื่อประหารชีวิตและทำ

การเสียบหัวคนตายประจานให้บุคคลต่างดู

ศาลเพียงตาที่พรหมศาสตร์

สำหรับพรหมศาสตร์ตั้งศาลเพียงตาวัตถุประสงค์เพื่อ

ล้างอาถรรพณ์ผีหรือล้างอาถรรพณ์ต่างเท่านั้น

ส่วนสำนักทรงนิยมตั้งศาลเพียงตาในงานไหว้ครูเพื่อ

ให้เกิดความยิ่งใหญ่แก่คนที่พบเห็นและมีการบวงสรวง

ที่ใหญ่โตพร้อมทั้งมีการประทับทรงให้คนที่มาร่วมงาน

ไหว้ครูได้ดูหรืออวดบารมีให้คนเชื่อถือและ

มาที่สำนักทรงก็เท่านั้นแหละครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>