ว่านดอกทอง

ลักษณะ  ใบคล้ายใบขมิ้น แต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย

ร่องกลางใบมีแถบสีแดงช้ำ ๆ กาบใบที่หุ้มต้นก็มีสีเช่นเดียวกัน

หัวว่านเป็นข้อ ๆ คล้ายว่านดินสดฤาษี เนื้อในหัวมีสีขาว

ดอกมีสีเหลือง รูปของดอกมีสัณฐานดั่งดอกจำปี รากคล้ายรากหญ้าคา

เส้นรากใหญ่แข็งเลื้อยไปได้ไกลจากลำต้น ว่านนี้มักจะขึ้นรวมกัน

เป็นกอเป็นกลุ่ม

 

ประโยชน์  มีประโยชน์เฉพาะผู้ที่สนใจในกามคุณ

แลฝักใฝ่ในเชิงโลกีย์วิสัยเท่านั้น จัดว่าเป็นว่านต้องห้ามชนิดหนึ่ง

ที่ไม่ควรปลูกไว้ในบ้าน เพราะจะทำให้ร่านในกามราคะ

เมื่อถึงคราว่านนี้ออกดอกและส่งกลิ่นออกมากระตุ้น

อารมณ์ทางเพศอย่างรุนแรง ผู้ใดได้สูดกลิ่นของดอกว่าน

ก็จะงุ่นง่านไปตามแรงอารมณ์ใคร่ที่คุกรุ่นอยู่ภายในอก

จึงไม่ควรมีว่านนี้ไว้ในรั้วบ้าน แต่ถ้าผู้ใดใผ่ใจที่จะมีไว้เพื่อการศึกษา

ก็จงระวัง คอยเด็ดดอกทิ้งเสียแต่เนิ่น ๆ จะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด

อนึ่ง ว่านนี้มีคุณภาพทั้งต้น ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของต้นก็ตาม

แม้แต่น้ำที่รดผ่านว่านนี้ก็จะมีแรงไม่น้อย

มีหมู่บ้านหนึ่ง อยู่ในเขตจังหวัดตาก ไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าใดนัก

มีหมู่ว่านดอกทองขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่อยู่ริมน้ำเหนือหมู่บ้านนั้น

เมื่อถึงคราว่านออกดอก คนในหมู่บ้านนั้นลงมาอาบน้ำ

ที่ริมห้วยทั้งหมู่บ้าน บางทีก็ดื่มกินน้ำเข้าไปด้วย ผลที่ออกมาก็คือ

คนในหมู่บ้านนี้นิยมลักธิสหประเวณี คือผัวคนนั้นขึ้นบ้านคนนี้

ผัวบ้านนี้ไปขึ้นบ้านโน้น สับเปลี่ยนเวียนกันอย่างเป็น

ของธรรมดาที่สุด แต่หมู่บ้านนี้จะไม่สนใจคนแปลกหน้า

นอกหมู่บ้านเลย เขาใช้ระบบเวียนเทียนกันเองอย่างนี้มาตลอดเวลา

นี่คืออิทธิพลของว่านดอกทองของจริงจากในป่าตามธรรมชาติ

 วิธีปลูกเลี้ยง  เนื่องจากไม่ควรปลูกเลี้ยง ก็เลยไม่ขอแนะนำวิธีการใด ๆ

 ทั้งสิ้น เพราะเป็นว่านต้องห้าม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>