ดอกไม้ไทยๆที่ส่งกลิ่นหอมยามหัวค่ำ  หายากก็คือ?

ต้นเขี้ยวกระแต

ต้นเขี้ยวกระแต

ต้นเขี้ยวกระแตเป็นดอกไม้ไทยที่ออกดอกสีขาวเล็กๆ

ส่งกลิ่นหอมตอนหัวค่ำมีอยู่ในสวนที่บ้านผมเอง

ย่านจรัญสนิทวงศ์ 35 เขตตลิ่งชันธรรมชาติที่เห็นรูปที่ลง

ในเว็บส่วนใหญ่มาจากที่บ้านผมและเพื่อนผมเป็น

ต้นไม้ที่ผมประทับในกลิ่นหอมดอกเขี้ยวกระแตมากๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>