ห้ามนอนขวางทางผีผ่าน…?

นอนขวางศาลเจ้าที่จีน/นอนขวางหิ้งบูชาบรรพบุรุษ

(นอกจากจะวางพลังพระตัดขวางเส้นทางผีผ่าน)

คนดวงตกตื่นนอนเจ็บปวดตามร่างกาย

คล้ายถูกเหยียบย่ำ

อาคารพาณิชย์ตามริมถนนมักตั้งโต๊ะทำงาน

ใต้หิ้งผีบรรพบุรุษ

ขวางทางผีขึ้นลงหิ้งบูชา

ผีจะข้ามหัว  หรือ  ผีจะเหยียบหัว

ห้ามตั้งตู้   โต๊ะ  เตียงนอน  ชิดมุมห้อง

โบราณถือว่า   จะจนมุม

ให้เหลือที่ว่างให้พอตัวเดินรอดผ่านได้

นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ห้ามนอนขวางทางผีผ่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>