พระคาถาของหลวงพ่อ โอภาสี สำหรับสวดมนต์บูชา

และขอขมาพระภูมิเทวา

 “   อิติ    สุขะโต

อะระหัง    พุทโธ   นะโมพุทธายะ

ปฐวี   คงคา  พระภูมิเทวา

ขะมามิหัง    สาธุ   สาธุ   สาธุ  “

พระคาถาบทนี้   นอกจากจะเป็นการบอกกล่าว

เพื่อขออนุญาตเข้าพักอาศัยในสถานที่ต่างๆแล้ว

ยังเป็นการขอบารมี  ให้พระภูมิเจ้าที่ปกป้อง

คุ้มครองภัยอันตรายให้ตนด้วย

ทั้งยังเป็นการขอขมาหากเผลอตัวล่วงเกินท่านไป

โดยมิได้เจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ผู้ที่สวดมนต์บูชาพระภูมิเทวาด้วยพระคาถาบทนี้

แม้แต่จะเข้าไปนอนในป่าช้าผีดุหรือเข้าไปพักอาศัย

อยู่ในป่าเขาหรือในถ้ำเปลี่ยวเหล่าฝูงภูตผีปีศาจ

ที่ดุร้ายสักปานใดก็จะไม่กล้ามารบกวนเลย

One Response to พระคาถาสวดมนต์บูชาและขอขมาพระภูมิเทวา

  1. aoitanl says:

    พระคาถานี้ลูกชายท่องได้ตั้งแต่อายุ3ขวบเจ้า ตอนนี้กำลังสอนท่องคาถาชินบัญชรอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>