คำศัพท์ของศิษย์พรหมศาสตร์มหัศจรรย์โดยเฉพาะ

๑.ยกครู ยกให้ท่านเป็นครูของตน

หรือการมอบตัวเป็นศิษย์รับถ่ายทอดวิชาการจากท่าน

๒.ค่าครู  ค่าตอบแทนคุณครูบาอาจารย์

(เงินจำนวนนี้ห้ามนำไปใช้ส่วนตัวถ้าครูท่านยังอยู่หรือยังทำ

พิธีอยู่จะต้องนำเงินส่วนนี้ไปร่วมในพิธีไหว้ครูในวันไหว้ครู

แต่ถ้าท่านไม่ได้รับทำพิธีการใดๆแล้วถือเป็นค่าเลี้ยงดู

กตัญญูทานท่าน แต่ท่านล่วงลับไปแล้วให้ทำบุญกรวดน้ำ

อุทิศไปให้ท่าน สมัยก่อนเงินเฟื้องเงินสลึงมีมากพอที่จะซื้อ

ของใส่บาตรได้)

๓.ไหว้ครู เงินที่คณะศิษย์แจ้งความประสงค์ให้ใช้เฉพาะ

การไหว้ครู

๔.ครอบครู  ศิษย์ที่มีความรู้ความสามารถพอที่ท่านอาจารย์

จะครอบให้เป็นครูสั่งสอนผู้อื่นหรือทำพิธีการใดๆแทนท่าน

ได้

๕.ค่าวิชา  เป็นเงินที่กำหนดเองเพื่อชดเชยการเสียเวลา

ประกอบอาชีพอื่นของผู้ประกอบพิธีและถือเป็นรายได้

ส่วนตัว

ครูบาอาจารย์สอนให้ยึดมั่นในวิธีการแต่อย่ายึดในพิธีกรรม

เวลานั่งสมาธิหรือขณะจะทำพิธีกรรมใดๆจะต้องอยู่ใน

ชุดพิธีสีขาวหรือไม่

ท่านอาจารย์ช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันมากๆหน่อยครับ

เมื่ออาจารย์ผมต้องการทำพิธีกรรมหรือใช้พลังสมาธิ

ใช้ทิพย์อำนาจใดๆก็ตาม

อาจารย์ผมจะไม่คำนึงถึงสภาวะของร่างกายและการแต่งกาย

อาจารย์ผมไม่ต้องวิ่งหาตู้โทรศัพท์เพื่อเข้าไปเปลี่ยนชุด

เครื่องแบบซุปเปอร์แมนหรือสไปเดอร์แมน(ไอ้แมงมุม)

และอาจารย์ผมก็คิดว่าถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉิน

คุณก็คงไม่ต้องถึงกับวิ่งหาห้องน้ำห้องสุขาเพื่อเข้าไปเปลี่ยน

ชุดขาวหรอก

คุณทราบหรือไม่ว่าเพราะเหตุใด

Continue reading »

ต้นไมยราพ

ต้นไมยราพ

ต้นไมยราพ เป็นต้นไม้ล้มลุกต้นเล็กๆเนื้ออ่อนจำพวกหญ้า

ใบเล็กๆ เป็นฝอยคล้ายกับใบผักกระเฉด ต้นและกิ่งมีสีแดง

เป็นขนและมีหนามแหลมคมทั้งต้น  จะสูงประมาณ ๑ ฟุตเศษ

ดอกมีลักษณะเหมือนดอกของผักกระเฉด แต่มีสีแดงอ่อน

ชมพู  การเจริญเติบโต เป็นไม้ที่เจริญงอกงามตามรกร้าง

ทั่วไป ตามพื้นดินขยายพันธุ์เร็ว

สรรพคุณ

๑.) ใช้ได้ทั้งต้นนำมาปรุงยาขับปัสสาวะ

๒.)เหง้าของต้นไมยราพนำมาฝนแล้วผสมกับเหล้าขาว

และนำไปทาที่รีดสีดวงทวารรักษาได้ดีนักแล

การนวด

การรักษาโรคแบบแผนโบราณนอกจากการรักษาด้วย

สมุนไพรแล้ว คนโบราณยังใช้การนวดและการจับเส้น

(ที่จริงน่าจะเรียกว่าการกดเส้น  กดจี้จุดประสาทมากกว่า)

การฝังเข็ม การดัดตน โยคะ  การอบสมุนไพร เข้าร่วมด้วย

เป็นเรื่องยากที่ผมจะนำเรื่องราวต่างๆ เข้ามากล่าวไว้อย่าง

ละเอียดในหนังสือเล่มเล็กๆ ขนาดนี้ แต่ละเรื่องน่าจะเป็น

หนังสือที่มีความหนาไม่แพ้หนังสือพรหมศาสตร์เล่มนี้

แต่ถ้าจะไม่พูดถึงวิธีการรักษาบ้างเลยอาจทำให้คุณผิดหวังได้

เอาเป็นว่าอาจารย์ผมจะยกตัวอย่างการรักษามาอธิบายสักสอง

สามเรื่องก็แล้วกัน หมอนวดคนไทยนิยมการนวดด้วยนิ้วหัว

แม่มือแต่หมอมือใหม่ส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดคิดว่าให้ใช้

ปลายนิ้วจิกกดจุด ที่จริงไม่ใช่  เราไม่ได้ใช้ปลายนิ้วแต่ใช้กด

จุดด้วยข้อนิ้วหัวแม่มือ  ลักษณะนิ้วที่ดีจะต้องมีลักษณะที่โค้ง

งอนขึ้น  ผู้ที่จะเป็นหมอนวดที่ดีจะต้องสามารถใช้ข้อนิ้วหัว

แม่มือกดบีบเทียนจนแหลกคานิ้วได้

Continue reading »

พระคาถา “ ไซฮือคากิ๊มฮี ” เสกพัดวิเศษของนางล่อซัว

เป็นของวิเศษมีทั้ง ๓ อย่างและวางที่บ้านและร้านค้า

ทำให้การทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมามากมาย

โดยมีดังต่อไปนี้

ยันต์ไซฮือคากิ๊มฮี

๑.)พระคาถา “ ไซฮือคากิ๊มฮี “ เป็นพระคาถาวิเศษผู้ใด

นำไปแขวนไว้ในบ้านหรือร้านค้าจะทำให้เงินทองไหลเข้าสู่

เคหาแต่ต้องติดบริเวณทางเดินในบ้านหรือทางเข้าของการเงิน

“ ไซฮือคากิ๊มฮี “ แปลว่า ปลาหัวมังกรคาบเงินคาบทอง

มาสู่บ้านเรือนเจ้าของบ้านให้ร่ำรวย

พัดที่ทำจากหางนกยูง

๒.)พัดที่ทำจากหางนกยูง ๑ อันวางในตำแหน่งที่ธาตุไฟเสีย

สามารถดับไฟและความร้อนลง หรือวางในตำแหน่งที่ธาตุ

ลมดีจะเป็นการเพิ่มธาตุลมให้ดียิ่งขึ้นไป โดยให้ท่องพระ

คาถา “ไซฮือคากิ๊มฮี “ จำนวน ๑ ครั้งก็ให้พัดด้วยพัดที่ทำจาก

หางนกยูง ๑ ครั้งโดยกระทำทั้งหมด ๔๙ ครั้ง

ปลาหัวมังกร

๓)ปลาหัวมังกรให้วางในตำแหน่งขุมทรัพย์หรือในสถานที่

เก็บเงินทองจะทำให้เงินทองเพิ่มพูนมหาศาล

สนใจติดต่อศิษย์พรหมศาสตร์มหัศจรรย์ได้ทุกท่าน

อาจารย์ชาญนิศวร์  ชลธิชาชลาลักษณ์

โทร: 081 – 7427090

ต้องสั่งล่วงหน้าเท่านั้น

การดัดตน

การดัดตน เป็นท่าที่เรียนรู้กันในแนวทางของฤาษีดัดตน

ตามตำนานโบราณผู้ที่เรียนรู้จริงไม่เพียงแต่จะแก้อาการ

ปวดเมื่อยธรรมดาเท่านั้น  ยังสามารถใช้ท่าดัดตนรักษาโรค

ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้ยารักษาโรคเข้าช่วย หรือจะใช้การ

ดัดตนควบคู่ไปกับการใช้ยา  เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นก็ได้

เพราะถึงอย่างไรเราก็ใช้วิธีการผสมของแพทย์สี่แผนอยู่แล้ว

ส่วนเรื่องการอบสมุนไพรนั้นจะต้องอาศัย  ห้องอบ

ตู้อบ หรือต้องดัดแปลงโดยการเอาผ้าใหญ่มาคลุมโต๊ะ

ทำเป็นกระโจมหรือเต็นท์อบยา

คำถวายข้าวพระพุทธและคำลาข้าวพระพุทธ

คำถวายข้าวพระพุทธ

อิมัง   สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง

สาลีนัง โอทะนัง  อุทะกัง

วะรัง  พุทธัสสะ  ปูเชมิ

ข้าพเจ้าขอบูชาข้าวสาลี (ข้าวที่หุงจากเมล็ด)

พร้อมทั้งแกงและกับ   และน้ำอันประเสริฐนี้

แด่พระพุทธเจ้า

คำลาข้าวพระพุทธ

เสสัง  มังคะลา  ยาจามิ

ข้าพเจ้าขอรับเอาส่วนที่เหลืออันเป็นมงคลนี้ไป

หญ้าคา

หญ้าคา: วัชพืชที่มีคุณประโยชน์

หญ้าคา เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในตระกูลหญ้า

สูงประมาณ ๕๐-๑๐๐ เซนติเมตร

ลักษณะลำต้นเป็นทรงกลมเรียวยาวขนาดเล็ก

ใบแบนมีลักษณะเป็นขนกระจุก เป็นเส้นตรงยาว

และขอบใบมีลักษณะคมกริบ ออกดอกเป็นช่อก้านยาวสีขาว

คล้ายหางกระรอก เป็นพืชที่ทนต่อแสงแดดและความร้อนได้ดี

และเจริญเติบโตไว ขยายพันธุ์โดยวิธีการใช้เมล็ดและเหง้า

พบเห็นทั่วไปตามท้องไร่นา  และตามพื้นที่ป่า

หญ้าคาขึ้นชื่อว่าเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มี

Continue reading »

พรหมศาสตร์มหัศจรรย์พัฒนาตนเองและพัฒนาสมาชิกเพิ่มความรู้ๆใหม่ตลอดกาล

ผมเองก่อนที่จะมาเป็นศิษย์อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์   อัจฉริยะศาสตร์

ได้พาน้องชายมารักษาตัวเป็นอัมพฤกษ์ด้านขวา

ของร่างกายเมตั้งแต่แขนจนถึงปลายเท้าและได้รับการรักษา

จากอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์และทีมงานพรหมศาสตร์มหัศจรรย์

ตั้งแต่การนวดและได้กินยาไทยอยู่นานจนร่างกายแข็งแรง

จนสามารถเดินได้และช่วยเหลือตนเองได้และเขาสามารถ

เดินได้อย่างมั่นใจในตัวเองและมีการออกกำลังกายอย่าง

Continue reading »

ที่ตั้งศูนย์รวมมหาเทพมหาเทวี

ราชประสงค์เป็นที่ตั้งศูนย์รวมมหาเทพมหาเทวี

ผู้ที่เข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นต้องประพฤติตนเป็นคนดีมี

คุณธรรม  จึงจะอยู่ได้อย่างมีสันติสุข

สถานที่แห่งนั้นเป็นที่ต้องห้ามของพวกวิญญาณ

วิญญาณทั่วไปจะเข้าไปวางอำนาจในเขตนั้นไม่ได้

วิญญาณทั้งหลายเข้าใกล้จะหมดกำลังลงและจะถูกจับกุมตัวไว้

ในขณะเดียวกัน

พลังแห่งมหาเทพมหาเทวีจะส่งพลังแรงเกินไป

ทำให้พระสยามเทวาธิราชเจ้าที่เจ้าทางบังเกิดความรุ่มร้อน

รู้สึกเสมือนตกอยู่ในกองเพลิง

ผู้ใดแก้อาถรรพณ์ดวงเมืองก็จะเอาดวงตนฝ่ายตนเป็นหลัก

ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งเหมือนลิงแก้แห

ดั่งคำมหาพรหมท่านตรัสว่า

“…วิญญาณบรรพชนกล่นสาปแช่ง    โหรและผีกลั่นแกล้งชาติฉิบหาย …”

Page 20 of 47« First...10...16171819202122232425...40...Last »