การขุดหลุมโดยมูลดิน

เดือน ๔ เดือน ๕ เดือน ๖ ขุดหลุมทิศ ทักษิณ เอามูลดินไว้ทิศบูรพา

ต้นเสาไว้ทิศอุดรทิศอิสาณต่อกัน

ปลายเสาไว้ทิศทักษิณ ทิศหรดีต่อกัน

เดือน ๗ เดือน ๘ เดือน ๙ ขุดหลุมทิศประจิม เอามูลดินไว้ทิศทักษิณ

ต้นเสาไว้ทิศอุดรทิศบูรพา/ทิศอาคเนย์ต่อกัน

ปลายเสาไว้ทิศประจิม ทิศพายัพต่อกัน

Continue reading »