การฝึกจิตเข้าสมาธิย้อนระลึกอดีตชาติ

พระคาถาพระเจ้าสิบชาติซึ่งเป็นมหาชาติของพระพุทธเจ้า

“ เต ชะ สุ เณ มะ ภู จะ นา วิ เว “

เต. พระเตมีย์(ใบ้)

ชะ.พระชนก

สุ. สุวรรณสาม

เน. เนมิราช

มะ. มโหรสถ

ภู.ภูริทัศน์

จะ.จันทรกุมาร

นา. พระนารอท

วิ. พระวิฑูรย์

เว. พระเวสสันดร

ท่านให้กำหนดจิต ตั้งจิตอธิษฐาน ขอเปิดโลกย้อนไปสู่

อดีตชาติของ (?)

Continue reading »

พลังจิตกับวิทยาศาสตร์

การฝึกจิตสามารถที่จะนำอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วย

เพื่อให้การได้ผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น อุปกรณ์ที่ผมพูดถึงนี้

คือ เครื่องเล่น  วีดีโอ และ เทปบันทึกเสียง  นั่นเอง

เครื่องบันทึกเสียงที่บันทึกเสียงอาจารย์ที่กำลังสอนวิปัสสนา

กรรมฐาน  การให้จังหวะลมหายใจเข้าและออก

Continue reading »

พลังจิตวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า

สามารถส่งผ่านมายังมนุษย์ผู้ได้รับการฝึกจิตวิญญาณ

จนสามารถรับพลังจากพระองค์ได้

แต่น้อยคนนักที่จะสามารถทำได้

จิตวิญญาณของมนุษย์ธรรมดาทั่วไป

Continue reading »

พลังจิตบวกวิทยาศาสตร์ .

ใครว่าพลังจิตกับวิทยาศาสตร์ทำงานร่วมกันไม่ได้  ?

นักค้นคว้าศึกษาทดลอง

ได้นำวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยให้การฝึกพลังจิต

ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพเร็วยิ่งขึ้น

Continue reading »