คำศัพท์ของศิษย์พรหมศาสตร์มหัศจรรย์โดยเฉพาะ

๑.ยกครู ยกให้ท่านเป็นครูของตน

หรือการมอบตัวเป็นศิษย์รับถ่ายทอดวิชาการจากท่าน

๒.ค่าครู  ค่าตอบแทนคุณครูบาอาจารย์

(เงินจำนวนนี้ห้ามนำไปใช้ส่วนตัวถ้าครูท่านยังอยู่หรือยังทำ

พิธีอยู่จะต้องนำเงินส่วนนี้ไปร่วมในพิธีไหว้ครูในวันไหว้ครู

แต่ถ้าท่านไม่ได้รับทำพิธีการใดๆแล้วถือเป็นค่าเลี้ยงดู

กตัญญูทานท่าน แต่ท่านล่วงลับไปแล้วให้ทำบุญกรวดน้ำ

อุทิศไปให้ท่าน สมัยก่อนเงินเฟื้องเงินสลึงมีมากพอที่จะซื้อ

ของใส่บาตรได้)

๓.ไหว้ครู เงินที่คณะศิษย์แจ้งความประสงค์ให้ใช้เฉพาะ

การไหว้ครู

๔.ครอบครู  ศิษย์ที่มีความรู้ความสามารถพอที่ท่านอาจารย์

จะครอบให้เป็นครูสั่งสอนผู้อื่นหรือทำพิธีการใดๆแทนท่าน

ได้

๕.ค่าวิชา  เป็นเงินที่กำหนดเองเพื่อชดเชยการเสียเวลา

ประกอบอาชีพอื่นของผู้ประกอบพิธีและถือเป็นรายได้

ส่วนตัว

พระคาถากำกับลูกสวาท

จิตติจิตตัง   วิญญานัง

มนุษย์ษะยณัง

ภวังค์กาเม

สรรพเสน่หา

สรรพมนตรา

สรรพวิชา

กฤษณะประกาศิต  ธิ   เม

หมายเหตุ ต้องผ่านการครอบครูจากครูบาอาจารย์ถึงจะใช้

ได้ผลดีครับ

ปลูกบ้านคร่อมล่องน้ำหรือล่องสวน

ปลูกบ้านคร่อมล่องน้ำหรือล่องสวนทำมาหากินก็ไม่รวย…?

บ้านของผมเองอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๕ เข้ามาทาง

โรงเรียนวัดปากน้ำและเลี้ยวขวามาทาง

ปากน้ำ-กระโจมทองซอย ๓ ที่บ้านเป็นสวน

ย่านตลิ่งชันก็เป็นบ้านที่ปลูกมานาน

ตั้งแต่คุณย่าและลูกย่าและหลานๆเป็นอันว่าอยู่มาประมาณ

๗๐ – ๘๐ ปีที่บ้านก็ปลูกคร่อมล่องน้ำหรือล่องสวนมาตลอด

หลังจากผมได้เรียนศึกษาวิชาพรหมศาสตร์และวิชาฮวงจุ้ย

เทวศาสตร์จากอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์  อัจฉริยะศาสตร์ผมก็ได้

นำวิชาความรู้มาวางฮวงจุ้ยเทวศาสตร์ที่บ้านผมเองโดยวาง

ฮวงจุ้ยทั้ง ๒ อย่างโดยใช้การปรับธาตุและใช้พลังจากองค์

เทพ ๒ อย่างร่วมกันถึงจะเห็นผล ๑๐๐ % แต่ถ้าเลือกเพียง

อย่างใดอย่างหนึ่งจะเห็นผลเพียง ๗๐ % เท่านั้นนะครับ

หลังจากนั้นผมได้ปรึกษาท่านอาจารย์และอาจารย์ได้แนะนำ

ว่าที่บ้านปลูกบ้านคร่อมล่องน้ำใช่ไหมผมตอบว่า “ ใช่ครับ”

อาจารย์ท่านบอกว่าให้เอาภูเขาหรือดินใส่พานทำเป็นภูเขา

วางขวางทางน้ำได้แนวทางแก้ไขได้โดยให้กระทำดังนี้

เอาดินใส่พานทำเป็นภูเขาพานภูเขากั้นทางนำผ่าน

เคล็ดลับ (เฉพาะศิษย์พรหมศาสตร์เท่านั้นที่ครอบครูทำแล้ว

จะได้ผลครับส่วนบุคคลทั่วไปผิดครูแรงนะครับ)

ให้ขึ้นพานครูโดยธูป ๑๖ ดอก พวงมาลัย ๑ พวง เทียนหนัก

๑ บาท จำนวน ๒ เล่มค่าครู ๑๐๘๐ บาท

ทำการจุดธูป ๑๖ ดอกบอกครูบาอาจารย์

“ องค์มหาพรหมนุษย์ยักษ์ธรรมบาล “

หลังจากนั้นให้อธิษฐานจิตขอพระแม่ธรณีช่วยปิดกันทางน้ำ

โดยใช้ภูเขาหรือพานดินที่ทำเป็นภูเขามาตั้งบนบ้าน

โดยกั้นตรงกลางร่องน้ำและขอให้พระแม่คงคาและ

พระแม่ลักษมีให้เลี่ยงไปใช้ทางน้ำไหลทางอื่น

โดยที่เราเอาน้ำใส่กาและราด

ลงที่พื้นโดยเปิดเส้นทางไหลของน้ำใหม่อย่าให้ผ่านเข้ามา

ภายในบ้านของเราโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นจะเก็บทรัพย์สินไม่อยู่

เพราะน้ำได้พัดพาเอาทรัพย์สินเงินทองของเราไปตลอดกาล

(ในการเปิดเส้นทางน้ำไหลผ่านต้องให้น้ำจากกาใส่น้ำเทลงดิน

อย่างต่อเนื่องจะขาดช่วงไม่ได้) เมื่อเปิดเส้นทางไหลของน้ำ

เป็นอันเสร็จพิธี

อาจารย์ซ้อนอาจารย์

ผู้ที่จะเป็นอาจารย์สอนวิชาเรื่องพลังจิตและวิญญาณ-พรหมศาสตร์ได้

จะต้องได้รับการครอบครูหรือได้รับการครอบให้เป็นครู

โดยองค์ท่านพ่อท้าวมหาพรหมมนุษยักษ์ธรรมบาล

หรืออาจารย์ที่เป็นตัวแทนจากท่านโดยตรงเท่านั้น

Continue reading »