ดอกไม้ไทยๆที่ส่งกลิ่นหอมยามหัวค่ำ  หายากก็คือ?

ต้นเขี้ยวกระแต

ต้นเขี้ยวกระแต

ต้นเขี้ยวกระแตเป็นดอกไม้ไทยที่ออกดอกสีขาวเล็กๆ

ส่งกลิ่นหอมตอนหัวค่ำมีอยู่ในสวนที่บ้านผมเอง

ย่านจรัญสนิทวงศ์ 35 เขตตลิ่งชันธรรมชาติที่เห็นรูปที่ลง

ในเว็บส่วนใหญ่มาจากที่บ้านผมและเพื่อนผมเป็น

ต้นไม้ที่ผมประทับในกลิ่นหอมดอกเขี้ยวกระแตมากๆ