วิธีกันและแก้อาถรรพณ์มนต์ดำที่ทำให้รักสลาย

ควรมี ตั้ง วาง ศิวะลึงค์ไว้ในบ้านเพื่อกันแก้อาถรรพณ์มนต์ดำ

เรื่องการทำให้แตกแยกรักสลาย

กันและแก้ได้ทั้งหญิงและชาย

ส่วนปลัดขลิกแก้และกันอาถรรพณ์อีเป๋อและกันและ

แก้อาถรรพณ์มนต์ดำทำของสกปรก

ถ้าต้องอาถรรพณ์แล้ว

ให้ดื่มหรืออาบน้ำที่แช่หรือรดผ่านศิวะลึงค์

ประกอบด้วยอุมาโยนีหรือปลัดขลิก

หรืออวัยวะเพศเด็กชายที่ยังไม่อดนม

มนต์ดำหรืออาถรรพณ์นั้นจะเสื่อมสลายไป

ถ้าเป็นชายทำอาถรรพณ์เสน่ห์เรียกเมียคนอื่น

ให้ตั้งรับด้วยอีเป๋อ(สาวเงินสาวทอง)

มนต์อีเป๋อ (สาวเงินสาวทอง)

นัยนาราคะ  ชะนะจิตตัง

สัพพะจิตตัง  สัพพะกัมมัง

ประสิทธิเม

สวด ๑๐๘ จบ

ถ้าคนรักของคุณถูกอาถรรพณ์มนต์ดำ

ทำให้ต้องพลัดพรากแตกแยกกันไปอยู่กับผู้กระทำ

คุณจะต้องแก้อาถรรพณ์ก่อน

พระคาถาอาการสามสิบสอง

เกศา โลมา  นะขา ทันตา ตะโจ  มังสัง  นะหารู

อัตติ  อัตถิมิญชัง  วักกัง  หะทะยัง  ยะกะนัง

กิโลมะกัง  ปิยะกัง  ปัพผาสัง  อันตัง  อันตะคุณัง

อุทะริยัง กะรีสัง  ปิตตัง เสมหัง ปุพโพ โลหิตัง

เสโท เมโท  อัสสุ  วัสสา เขโฬ  สิงฆานิกา

ละสิกา  มุตตัง  มัตถะเก  มัตถะลุงคันติ

เขียนยันต์หลวงพ่ออี๋ลงในปลัดขลิก

นะ กะ โล โหติ  สัพพะโว

จงมาบังเกิดเป็น  นะ

นะ กะ ด..กู จะ ล่อ  ห. มึง

ศิวะลึงค์

ที่มาศิวะลึงค์ดูดกลืนสรรพาวุธกับปลัดขลิกจากตะเคียนทองสองต้น

ศิวะลึงค์เกิดจากฤทธิ์ของพระอิศวรหรือพระศิวะมหาเทพ

ผู้ยิ่งใหญ่  พระองค์ทรงใช้ศิวะลึงค์เพื่อยุติสงครามระหว่าง

พระมหาพรหมกับพระวิษณุเทพเพื่อช่วยให้สามโลกพ้นจาก

Continue reading »

ว่านดอกทอง

เมื่อว่านดอกทองตัวผู้และว่านดอกทองตัวเมียออกดอกจะทำไงดีวะ ?

วิธีแก้เคล็ด

เมื่อว่านดอกทองตัวผู้ออกดอกให้ใช้อีเป๋อวางไว้โคนต้น

เมื่อว่านดอกทองตัวเมียออกดอกให้ใช้ปลัดขลิกวางไว้โคนต้น

แต่ถ้าปลูกว่านดอกทองตัวผู้ใกล้ว่านดอกทองตัวเมีย

Continue reading »