ศาลเจ้าที่

ศาลเจ้าที่

พระภูมิเจ้าที่  หรือ  พระภูมิและเจ้าที่กันแน่ ?

เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันมานานแสนนานแล้ว

ที่คนส่วนมากมักเรียกรวมกันว่า พระภูมิเจ้าที่

ซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นอย่างเดียวกัน

ตามความเป็นจริงแล้วเป็นคนละอย่าง

คนละเรื่องกันเลย

ศาลพระภูมิ

พระภูมิ หมายถึง พระภูมิเทวาทั้งเก้าพระองค์เท่านั้น

ส่วนเจ้าที่นั้น มักเป็นผีซึ่งตายอยู่ในบริเวณนั้นหรือ

วิญญาณที่เคยพักอาศัยและมีความผูกพันกับที่อยู่ของตน

เจ้าที่นั้นบางครั้งก็เป็นวิญญาณของญาติพี่น้องที่วิญญาณ

ยังมีความผูกพันห่วงใยในลูกเมียของตน

จึงคอยเฝ้าวนเวียนอยู่ใกล้ๆ

จึงมีผู้สร้างศาลเจ้าที่ให้ท่านอยู่ต่างหาก

ข้อแตกต่างระหว่างศาลพระภูมิเทวากับศาลเจ้าที่หรือศาลผี

ศาลพระภูมิเทวาจะเป็นศาลที่มีเสาเดียว

ส่วนศาลเจ้าที่หรือศาลผีมีสี่เสาหรือมากกว่านั้นก็ได้

วิญญาณที่ให้โทษส่วนใหญ่มักจะเป็นเจ้าที่มากกว่าพระภูมิ

บางสถานที่มีวิญญาณที่มิใช่ญาติพี่น้องผู้อาศัยอยู่มาก่อนแล้ว

วิญญาณย่อมมีทั้งดีและชั่วเหมือนมนุษย์

วิญญาณที่ดีจะให้คุณ  วิญญาณที่ชั่วจะให้โทษหรือ

คอยรบกวนกลั่นแกล้งอยู่เสมอ

ไม่สมควรตั้งศาลเจ้าที่หรือศาลผีโดยไม่ตั้งศาลพระภูมิเทวา

ไว้คอยควบคุมโดยเด็ดขาด

เพราะเจ้าที่อาจเป็นผีอันธพาลจึงต้องมีพระภูมิเทวาเสมือน

ป้อมตำรวจคอยควบคุมอีกทอดหนึ่ง

พิธีกรที่ด้อยความรู้ความสามารถ(อาจ) ไม่สามารถทำ

พิธีอัญเชิญพระภูมิขึ้นสู่ศาลได้

ผีอื่น (อาจ) ถือโอกาสขึ้นไปอาศัยแทน

แต่พระภูมิก็ไม่อาจขึ้นไปอาศัยบนศาลเจ้าที่ได้

พระคาถาของหลวงพ่อ โอภาสี สำหรับสวดมนต์บูชา

และขอขมาพระภูมิเทวา

 “   อิติ    สุขะโต

อะระหัง    พุทโธ   นะโมพุทธายะ

ปฐวี   คงคา  พระภูมิเทวา

ขะมามิหัง    สาธุ   สาธุ   สาธุ  “

พระคาถาบทนี้   นอกจากจะเป็นการบอกกล่าว

เพื่อขออนุญาตเข้าพักอาศัยในสถานที่ต่างๆแล้ว

ยังเป็นการขอบารมี  ให้พระภูมิเจ้าที่ปกป้อง

คุ้มครองภัยอันตรายให้ตนด้วย

Continue reading »