พิธีหุงน้ำมันมนต์มหาวิเศษรักษาสารพัดโรค

ให้ตั้งมลฑลพิธีด้วยเครื่องสูงมีราชวัตรฉัตรธง  หัวหมูบายสีซ้ายขวา

เครื่องกระยาบวช   ให้วงสายสิญแขวนยันต์ตรีนิสิงเหแปดทิศ

พระสงฆ์เก้ารูปสวดพระปริต  ฆราวสรับศีลนุ่งห่มด้วยชุดพิธีสีขาวบริสุทธิ์

ใช้ไม้พายคนกะทะน้ำมันมนต์  ชักลูกประคำสวด

Continue reading »